Svenska Innebandyförbundet

Den första innebandyklubben i Sverige och världen, Sala IBK, bildades som bekant år 1979. Bland de som var med och grundade klubben fanns Crister Gustafsson, som också var involverad i att bilda Svenska Innebandysällskapet. Detta sällskap kan sägas ha varit Innebandyförbundets föregångare, då det skötte regler och samordning inom sporten fram tills dess att förbundet bildades. Detta skedde i november 1981, även om förbundet till en början endast var en…

Innebandy i världen

Innebandyn är av naturliga skäl störst i Sverige, eftersom det var här som sporten etablerades på sent 1970-tal genom bildandet av den första innebandyklubben i världen, Sala IBK. Sedan dess har dock sporten vuxit fort, och den är nu även populär i länder som Finland (där den kanske är mest etablerad förutom i Sverige), Danmark, Estland, Tjeckien, Lettland, Norge och Schweiz. Den börjar också vinna mark i länder som Australien,…

Börja spela innebandy som barn

När ett barn börjar spela innebandy är det vanligtvis föräldern som har tagit initiativet och tagit kontakt med ledarna eller de ansvariga i en innebandyförening med verksamhet i närheten. Det är också det bästa första steget man kan ta för att börja med sporten, eftersom man från dessa personer kan få information om prova-på-tillfällen, vilken utrustning som krävs, hur mycket sporten kostar och alla andra frågor man har när man…